Dijelatnost

Projektiranje elektroinstalacija za sve vrste objekata ;

 • poslovni
 • industrijski
 • stambeni
 • trgovački
 • medicinski
 • skalarni
 • vojni
 • kulturni, športski i prosvjetni

Izvođenje elektroinstalaterskih radova

 • industrijski pogoni
 • pogonske instalacije
 • unutarnja i vanjska rasvjeta
 • agregatska postrojenja
 • besprekidna napajanja
 • gromobrani i uzemljenja
 • telekomunikacije
 • strukturno kabliranje
 • vatrodojava
 • protuprovalna zaštita
 • video nadzor
 • razglasni sustavi
 • opremanje pasivnom i aktivnom informatičkom opremom

Ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija

 • ispravnost zaštite od direktnog i indurektnog
 • izolacijski otpor
 • efikasnost instalacija uzemljivača, gromobrana te izjednačenja potencijala
 • jakost opće rasvjete i funkcionalnost sigurnosne rasvjete
 • telekomunikacijske instalacije
 • strukturno kabliranje