Hrvatska poštanska banka

Poslovnica Kralja Držislava 6, centrala Jurišićeva 4. Površina objekta 2.500 m2. Šalterska služba, kancelarijski dio, trezor, protuprovala, vatrodojava, terminalska mreža s kroapakom, postava uređaja za neprekidno napajanje.

Direktorski ured, ured direktorskog kabineta, sve centralne službe banke. Instalacija rasvjete i priključnica, telefonska instalacija, rekonstrukcija telefonske centrale s 260 brojeva, terminalska mreža s kroapakom, uređaji za neprekidno napajanje.