Katolička crkva Družba Srca Isusova

Crkva i drugi stambeno-kancelarijski prostori. Kompletna adaptacija kuhinje za 200 osoba, izrada novog osvjetljenja blagovaonice, preuređenje stropne rasvjete crkve s metalhalogenom rasvjetom te izrada osvjetljenja glavnog oltara. Kompletna rekonstrukcija objekta 1. (dvorišna zgrada): kino dvorane, učionica, kapelice, stambenog dijela i ostalog.

Kompletna rekonstrukcija objekta 2. (ulična zgrada): provincijata, uredništva i slagaonice Glasa koncila, župnog ureda, stambenog dijela, knjižnice i ostalog. Rekonstrukcija objekta 3. (ulična zgrada): stambenog dijela, kancelarije superiora, vinskog podruma i ostalog.

Kompletna rekonstrukcija objekta 4. (dvorišna zgrada): stambenog dijela, prostora za skladištenje i pripremu hrane, radioničkih prostora, kotlovnice, ambulante, bolesničkih soba i ostalog.