Obiteljska vila Mlinovi

Površina objekta cca 700 m2. Izvedena je električna instalacija u stambenom dijelu, u kotlovnici sa solarnim dogrijavanjem, garažama, pomičnim električnim kolnim i garažnim vratima, bazenu sa strojarnicom, zimskom vrtu. Vrste instalacija: instalacija rasvjete i priključnica, motorni pogoni, videointerfon, telefonska instalacija, video nadzor, protuprovalna instalacija, terminalska mreža, instalacija za TV zemaljski i satelitski prijam, kabelsku televiziju.