Veterinarska klinika ZOE

Površina objekta cca 600 m2. Izvedba radova kompletne elektroinstalacija jake i slabe struje te mreže za terminalske veze. Izvedba radova u kotlovnici, operacionim dvoranama, sobama za intenzivnu njegu i postoperativnu njegu, ambulanti, rendgenu te ventilaciji. Izvedba radova na kompletnom drvenom objektu uz zadovoljene izuzetno visoke standarde kod izrade svih električnih instalacija.